Ciangtao Huang Ie : “Memahami Makna Zun Shi Zhong Dao”.

Pilih Regional 

Ciangtao Umum : “Mensikapi Dugaan Gangguan Dimensi Lain”.
January 27, 2019
Ying Shen Jie Fu di Taokwan Sinar Mulia Bandung
February 7, 2019

Ciangtao Huang Ie : “Memahami Makna Zun Shi Zhong Dao”.

Minggu siang tanggal 27 Januari 2019 di Taokwan Thay Phing Kung (Sinar Suci) Jakarta, diadakan Ciangtao Huang Ie dengan tema MEMAHAMI MAKNA ZUN SHI ZHONG DAO yang dibawakan oleh Ty Irwan Handoko dari Jogyakarta.
Please Share Us :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 10 =