Events for Friday, December 1, 2023

February 20, 2016

Upacara Tao Taoism : Peresmian tempat sembahyang baru – 开光仪式

Kai Guang Yi Shi – 开光仪式   Upacara Kai Guang dilakukan bila ada umat Taokwan yang meresmikan altar untuk sembahyang. Sembahyang bersama diadakan untuk bermohon kepada […]