Sumatera

February 21, 2016

SINAR BERKAH – 福佑宮 Fu You Gong

February 19, 2016

SINAR SEJATI – 正善宫 Zheng Shan Gong

February 19, 2016

SINAR MURNI – 净化宫 Jing Hua Gong

February 19, 2016

SINAR AGUNG TAO – 炫光宫 Xuan Guang Gong

February 19, 2016

SINAR BAKTI – 紫霄宫 Zi Xiao Gong

February 19, 2016

SUCI MULIA – 清静宫 Qing Jing Gong

February 19, 2016

DEWA AGUNG – 正道宫 Zheng Dao Gong