Events for Monday, April 1, 2024

October 1, 2023

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (31)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian 31。诛 降 戮 服, 贬 正 排 贤。(ZHU XIANG LU FU, BIAN ZHENG PAI XIAN.) JANGAN : Membunuh demi merebut […]
October 1, 2023

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (30)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian 30 。杀 人 取 财, 倾 人 取 位。(SHA REN QU CAI, QING REN QU WEI.) JANGAN : Membunuh orang […]
October 1, 2023

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (29)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian 29 。赏 及 非 义, 刑 及 无 辜。(SHANG JI FEI YI, XING JI WU GU.) JANGAN : Salah memberi […]
October 1, 2023

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (28)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian 28 。轻 藐 天 民, 扰 乱 国 政。(QING MIAO TIAN MIN, RAO LUAN GUO ZHENG. ) JANGAN : Meremehkan […]
October 1, 2023

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (27)

太上感应篇Thay Shang Gan Ying Pian 27。受 恩 不 感, 念 怨 不 休 。 (SHOU EN BU GAN, NIAN YUAN BU XIU.) JANGAN Tidak tahu hutang […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 84 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 84 : 一枝香清吉, 敬神高通頭, 其餘平胸額, 合掌單掌明 。Yi Zhi Xiang Qing Ji, Jing Shen Gao Guo Tou, Qi Yu […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 83 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 83 : 三餐求溫飽, 邀遊耳目新, 衣式因時改, 合理可更新 。San Can Qiu Wen Bao, Ao You Er Mu Xin, Yi Shi […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 82 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 82 : 生存因有命, 煉功護身心, 保命強身體, 養生借命人 。Sheng Cun Yin You Ming, Lian Gong Hu Shen Xin, Bao Ming […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 81 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 81 : 世事多阻離, 逍遙唱道情, 學得通神法, 神仙更關心 。Shi Shi Duo Zu Nan, Xiao Yao Chang Dao Qing, Xue De […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 80 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 80 : 人生多煩擾, 先天不了情, 看破塵緣盡, 明道頭腦清 。Ren Sheng Duo Fan Rao, Xian Tian Bu Liao Qing. Kan Po […]