Events for Monday, April 1, 2024

December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 84 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 84 : 一枝香清吉, 敬神高通頭, 其餘平胸額, 合掌單掌明 。Yi Zhi Xiang Qing Ji, Jing Shen Gao Guo Tou, Qi Yu […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 83 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 83 : 三餐求溫飽, 邀遊耳目新, 衣式因時改, 合理可更新 。San Can Qiu Wen Bao, Ao You Er Mu Xin, Yi Shi […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 82 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 82 : 生存因有命, 煉功護身心, 保命強身體, 養生借命人 。Sheng Cun Yin You Ming, Lian Gong Hu Shen Xin, Bao Ming […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 81 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 81 : 世事多阻離, 逍遙唱道情, 學得通神法, 神仙更關心 。Shi Shi Duo Zu Nan, Xiao Yao Chang Dao Qing, Xue De […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 80 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 80 : 人生多煩擾, 先天不了情, 看破塵緣盡, 明道頭腦清 。Ren Sheng Duo Fan Rao, Xian Tian Bu Liao Qing. Kan Po […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 79 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 79 : 煉功須盤腿, 學道趁年青, 神功日日煉, 無病一身輕 。Lian Gong Xu Pan Tui, Xue Dao Chen Nian Qing, Shen Gong […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 78 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 78 : 強權即強權, 公理即公理, 公理秉強權, 機智頂有為 。Qiang Quan Ji Qiang Quan, Gong Li Ji Gong Li, Gong Li […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 77 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 77 : 事物週復始, 盈虚自盈虛, 王道超霸道, 霸道自萎糜 。Shi Wu Zhou Fu Shi, Ying Xu Zi Ying Xu, Wang Dao […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 76 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 76 : 自滿常招損, 謙虛不見虧, 有能勿自逞, 高強似卑微 。 Zi Man Chang Zhao Sun, Qian Xu Bu Jian Kui, You […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 75 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 75 : 是是即是是, 非非即非非, 橫蠻對橫蠻, 真理對真理 。Shi Shi Ji Shi Shi. Fei Fei Ji Fei Fei, Heng Man […]