Menegakkan Seuntai Benang
January 24, 2016
Taoyu, Seorang Yang Cinta Damai
January 24, 2016

Begitu Dalam

Tao

Oleh: Evelyn

Tao begitu dalam
Tao ajaran kedewaan
Tiada yang lebih dalam dari Tao
Begitulah,
Yin dan Yang adalah simbol Tao
Didalamnya terdapat arti keseimbangan
Dan selalu mengisi
Serta berbeda warna
Mengartikan kebaikan dan keburukan
Begitu pula
Mengandung hukum sebab akibat
Disinilah manusia percuma hidup
Tanpa mengenal dalamnya Tao
Karena Tao suatu ajaran begitu mendalam tanpa batas
Dimana Tao berpijak
Disitulah Tao pasti ada

Please Share Us :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 20 =