Pelantikan Ming Zhu Zhang Men Ren, melanjutkan visi Lie Shang Hu Shifu