(去世) Upacara Tao Taoism : Memasukkan jenazah ke dalam peti – 入殓仪式.

Jiu Tian Xuan Nu
May 7, 2014
(去世) Upacara Tao Taoism : Pengantaran Arwah Orang yang baru Meninggal – 超度仪式.
December 24, 2015

(去世) Upacara Tao Taoism : Memasukkan jenazah ke dalam peti – 入殓仪式.

Ru Lian Yi Shi – 入殓仪式


Kematian, suatu hal yang memang tidak diharapkan. Hidup dan Mati bukanlah manusia yang menentukan. Agama Tao mempunyai serangkaian ritual yang menangani kematian, diantaranya adalah Ru Lian Yi Shi ini.

Please Share Us :

Comments are closed.