November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 22

道德经 Dao De Jing, Bab 22 圣人抱 一 (SHENG REN BAO YI)KEYAKINAN ORANG SUCI SEBAGAI KETELADANAN Kalimat Asal :曲则全, 枉则直, 洼则盈, 敝则新, 少则得, 多则惑。(Qu Ze Quan, […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 21

道德经 Dao De Jing, Bab 21 道的显现 (DAO DE XIAN XIAN)PERWUJUDAN DARI DAO Kalimat Asal :孔德之容, 惟道是从。道之为物, 惟恍惟惚。(Kong De Zhi Rong, Wei Dao Shi Cong. Dao […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 20

道德经 Dao De Jing, Bab 20 而贵食母(ER GUI SHI MU)MENJADI SUCI MULIA BERKAT MENGENAL DAO Kalimat Asal :唯之与阿, 相去几何 ? 善之与恶,相去若何 ? 人之 所畏, 不可不畏。荒兮, 其未央哉 […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 19

道德经 Dao De Jing, Bab 19 绝圣弃智 (JUE SHENG QI ZHI)HATI-HATI MENGGUNAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEPANDAIAN Kalimat Asal :绝圣弃智, 民利百倍。绝仁弃义, 民复孝慈。绝巧 弃利, 盗贼无有。(Jue Sheng Qi Zhi, […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 18

道德经 Dao De Jing, Bab 18 仁义与孝慈 (REN YI YU XIAO CI)BERBUDI LUHUR DAN SETIA KAWAN DENGAN BERBAKTI DAN WELAS ASIH Kalimat Asal :大道废, 有仁义 ; […]
November 30, 2022

道德经 Dàodé Jīng, BAB 17

道德经 Dàodé Jīng, BAB 17 功成事遂 (GONG CHENG SHI SUI)BERJASA SESUAI JALAN DAO (alamiah) Kalimat Asal :太上,下知有之。其次亲而誉之。其次畏之。其次侮之。 (Tai Shang, Xia Zhi You Zhi. Qi Ci Qin […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 16

道德经 Dao De Jing, Bab 16 没身不殆 (MO SHEN BU DAI)SEPANJANG HIDUP AMAN SENTOSA Kalimat Asal :致虚极, 守静笃。万物并作, 吾以观复。夫物芸 芸, 各复归其根。(Zhi Xu Ji, Shou Jing Du. […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 15

道德经 Dao De Jing, Bab 15 善为道者(SHAN WEI DAO ZHE)ORANG YANG BANYAK MENGERTI DAO Kalimat Asal :古之善为士者, 微妙玄通, 深不可识。(Gu Zhi Shan Wei Shi Zhe, Wei Miao […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 14

道德经 Dao De JingBab 14 无状之狀 (WU ZHUANG ZHI ZHUANG)WUJUD YANG TIDAK BERWUJUD Kalimat Asal :视之不见曰夷, 听之不闻日希, 搏之不得曰微, 此三者不可致话, 故混而为。(Shi Zhi Bu Jian Yue Yi, Ting […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 13

道德经 Dao De Jing, Bab 13 宠辱若惊 (CHONG RU RUO JING)DISAYANG ATAUPUN DIBENCI SAMA BAHAYANYA Kalimat Asal :宠辱若惊, 贵大患若身。(Chong Ru Ruo Jing, Gui Da Huan Ruo […]