December 15, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (1)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (1) 1。太上曰 : 祸福无门, 惟人自召 ; 善恶之报, 如影随形。(THAI SHANG YUE : HUO FU WU MEN, WEI REN ZI ZHAO ; […]
December 15, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian KATA PENGANTAR Kitab THAI SHANG GAN YING PIAN termasuk salah satu kitab AGAMA TAO yang dikoleksi dalam kumpulan kitab DAO […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 84 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 84 : 一枝香清吉, 敬神高通頭, 其餘平胸額, 合掌單掌明 。Yi Zhi Xiang Qing Ji, Jing Shen Gao Guo Tou, Qi Yu […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 83 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 83 : 三餐求溫飽, 邀遊耳目新, 衣式因時改, 合理可更新 。San Can Qiu Wen Bao, Ao You Er Mu Xin, Yi Shi […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 82 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 82 : 生存因有命, 煉功護身心, 保命強身體, 養生借命人 。Sheng Cun Yin You Ming, Lian Gong Hu Shen Xin, Bao Ming […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 81 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 81 : 世事多阻離, 逍遙唱道情, 學得通神法, 神仙更關心 。Shi Shi Duo Zu Nan, Xiao Yao Chang Dao Qing, Xue De […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 80 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 80 : 人生多煩擾, 先天不了情, 看破塵緣盡, 明道頭腦清 。Ren Sheng Duo Fan Rao, Xian Tian Bu Liao Qing. Kan Po […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 79 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 79 : 煉功須盤腿, 學道趁年青, 神功日日煉, 無病一身輕 。Lian Gong Xu Pan Tui, Xue Dao Chen Nian Qing, Shen Gong […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 78 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 78 : 強權即強權, 公理即公理, 公理秉強權, 機智頂有為 。Qiang Quan Ji Qiang Quan, Gong Li Ji Gong Li, Gong Li […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 77 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 77 : 事物週復始, 盈虚自盈虛, 王道超霸道, 霸道自萎糜 。Shi Wu Zhou Fu Shi, Ying Xu Zi Ying Xu, Wang Dao […]