November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 19

道德经 Dao De Jing, Bab 19 绝圣弃智 (JUE SHENG QI ZHI)HATI-HATI MENGGUNAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEPANDAIAN Kalimat Asal :绝圣弃智, 民利百倍。绝仁弃义, 民复孝慈。绝巧 弃利, 盗贼无有。(Jue Sheng Qi Zhi, […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 18

道德经 Dao De Jing, Bab 18 仁义与孝慈 (REN YI YU XIAO CI)BERBUDI LUHUR DAN SETIA KAWAN DENGAN BERBAKTI DAN WELAS ASIH Kalimat Asal :大道废, 有仁义 ; […]
November 30, 2022

道德经 Dàodé Jīng, BAB 17

道德经 Dàodé Jīng, BAB 17 功成事遂 (GONG CHENG SHI SUI)BERJASA SESUAI JALAN DAO (alamiah) Kalimat Asal :太上,下知有之。其次亲而誉之。其次畏之。其次侮之。 (Tai Shang, Xia Zhi You Zhi. Qi Ci Qin […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 16

道德经 Dao De Jing, Bab 16 没身不殆 (MO SHEN BU DAI)SEPANJANG HIDUP AMAN SENTOSA Kalimat Asal :致虚极, 守静笃。万物并作, 吾以观复。夫物芸 芸, 各复归其根。(Zhi Xu Ji, Shou Jing Du. […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 15

道德经 Dao De Jing, Bab 15 善为道者(SHAN WEI DAO ZHE)ORANG YANG BANYAK MENGERTI DAO Kalimat Asal :古之善为士者, 微妙玄通, 深不可识。(Gu Zhi Shan Wei Shi Zhe, Wei Miao […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 14

道德经 Dao De JingBab 14 无状之狀 (WU ZHUANG ZHI ZHUANG)WUJUD YANG TIDAK BERWUJUD Kalimat Asal :视之不见曰夷, 听之不闻日希, 搏之不得曰微, 此三者不可致话, 故混而为。(Shi Zhi Bu Jian Yue Yi, Ting […]
November 30, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 13

道德经 Dao De Jing, Bab 13 宠辱若惊 (CHONG RU RUO JING)DISAYANG ATAUPUN DIBENCI SAMA BAHAYANYA Kalimat Asal :宠辱若惊, 贵大患若身。(Chong Ru Ruo Jing, Gui Da Huan Ruo […]
November 29, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 12

道德经 Dao De Jing, Bab 12 为腹不为目(WEI FU BU WEI MU)DEMI PERUT BUKAN DEMI MATA Kalimat Asal :五色令人目盲。五音令人耳聋。五味令人口爽。驰骋畋猎令人心发狂。难得之货令人行妨。是 以圣人为腹不为目, 故去彼取此。(Wu Se Ling Ren Mu Mang. Wu […]
November 29, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 11

道德经 Dao De Jing, Bab 11 无之以为用 (WU ZHI YI WEI YONG)MANFAAT KEKOSONGAN/KETIADAAN Kalimat Asal :三十辐共一毂, 当其无, 有车之用。 (San Shi Fu Gong Yi Gu, Dang Qi […]
November 29, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 10

道德经 Dao De Jing, Bab 10 长而不宰ZHANG ER BU ZAI(Memberi Hidup Tanpa Ingin Menguasai/Memiliki) 载营魄抱一, 能无离乎 ? 专气致柔,能婴儿乎 ? 涤除玄览,能无疵乎 ? 爱民治国,能无知乎 ? 天门开阖, 能为雌乎 ? […]