December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 76 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 76 : 自滿常招損, 謙虛不見虧, 有能勿自逞, 高強似卑微 。 Zi Man Chang Zhao Sun, Qian Xu Bu Jian Kui, You […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 75 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 75 : 是是即是是, 非非即非非, 橫蠻對橫蠻, 真理對真理 。Shi Shi Ji Shi Shi. Fei Fei Ji Fei Fei, Heng Man […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 74 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 74 : 至柔能克剛, 剛柔須並濟, 強暴始用武, 應變宣玄機 。Zhi Rou Neng Ke Gang Gang Rou Xu Bing Ji. Qiang Bao […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 73 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 73 : 太上神功異, 健體功神奇, 超然出塵世, 身輕增智機 。 Thai Shang Shen Gong Yi Jian Ti Gong Shen Qi, Chao […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 72 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 72 : 修道靜心意, 動靜勿太過, 悟道人緣廣, 爭先勿蹉跎 。Xiu Dao Jing Xin Yi, Dong Jing Wu Tai Guo, Wu Dao […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 71 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 71 : 端莊不滋事, 工作踏實做, 誠心得神助, 不在香燭多 。Duan Zhuang Bu Zi Shi, Gong Zuo Ta Shi Zuo Cheng Xin […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 70 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 70 : 慎言精思考, 行行細分科, 厘毫差千里, 競速勿廷拖 。Shen Yan Jing Si Kao, Xing Xing Xi Fen Ke. Li Hao […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 69 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 69 : 陋舍宜整潔, 日光清氣和, 夜眠七八尺, 作息勿過苛 。Lou She Yi Zheng Jie, Ri Guang Qing Qi He. Ye Mian […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 68 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 68 : 飲食能精間, 遠開啖肉多, 講究養生素, 任怨又任勞 。 Yin Shi Neng Jing Jian, Yuan Sheng Dan Rou Duo, Jiang […]
December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 67 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 67 : 養生理腸胃, 甘肥病折磨, 壽辰不用葷, 年年容易過 。Yang Sheng Li Chang Wei, Gan Fei Bing Zhe Mo, Shou Chen […]