December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 16 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 16 : 三十三天外, 輝煌兜率宮, 太上正神居, 顯法大神通 。San Shi San Tian Wai, Hui Huang Dou Shuai Gong, Thai Shang […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 15 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 15 : 糊塗懒思考, 如何得神寵, 神仙皆無上, 統歸太極門 。Hu Tu Lan Si Kao, Ru He De Shen Chong, Shen Xian […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 14 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 14 : 人人應學道, 道在你心中, 勤儉先齊家, 敗家道不成 。Ren Ren Ying Xue Dao. Dao Zai Ni Xin Zhong, Qin Jian […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 13 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 13 : 言行循道德, 天下本為公, 息爭聽自然, 世界早大同 。Yan Xing Xun Dao De, Tian Xia Ben Wei Gong, Xi Zheng […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 12 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 12 : 修道第一步, 先學導引功, 神功強筋絡, 體健臻氣功 。Xiu Dao Di Yi Bu, Xian Xue Dao Yin Gong, Shen Gong […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 11 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 11 : 神仙能得道, 太上評其功, 神力本無限, 求神得昌隆 。Shen Xian Neng De Dao, Thai Shang Ping Qi Gong, Shen Li […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 10 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 10 : 人人皆可煉, 真言導引用, 神仙來助你, 善念始終存 。Ren Ren Jie Ke Lian, Zhen Yan Dao Yin Yong, Shen Xian […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 9 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 9 : 有緣煉神功, 四肢神牽動, 氣血循經脈, 久煉任督通 。You Yuan Lian Shen Gong, Si Zhi Shen Qian Dong, Qi Xie […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 8 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 8 : 物理理相對, 陰陽解之通, 道法本無邊, 健體靠神功 。Wu Li Li Xiang Dui, Yin Yang Jie Zhi Tong, Dao Fa […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 7 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 7 : 世間矛與盾, 相合萬物同, 靜極能生動, 動靜陰陽宗 。Shi Jian Mao Yu Dun, Xiang He Wan Wu Tong, Jing Ji […]