December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (11)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (11) 11。昆虫草木, 犹不可伤。(KUN CHONG CAO MU, YOU BU KE SHANG. ) Serangga ; rumput dan pohon, jangan disakiti secara semena-mena. […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (10)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (10) 10。忠孝友悌, 正己化人, 矜孤恤寡, 敬老怀幼。(ZHONG XIAO YOU TI. ZHENG JI HUA REN. JIN GU XU GUA. JING LAO HUAI YOU.) […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (9)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (9) 9。不覆邪程。不欺暗室。积德累功。慈心於物。(BU FU XIE JING. BU QI AN SHI. JI DE LEI GONG. CI XIN YU WU.) Tidak menapak dijalan […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (8)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (8) 8 。是道则进, 非道则退。(SHI DAO ZE JIN, FEI DAO ZE TUI.) Kalau sesuai TAO majulah dibela terus, kalau bukan TAO […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (7)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (7) 7。其过大小, 有数百事。欲求长生者, 先须避之。(QI GUO DA XIAO, YOU SHU BAI SHI. YU QIU CHANG SHENG ZHE, XIAN XU BI ZHI.) […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (6)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (6) 6。凡人有过, 大则夺纪, 小则夺算。(FAN REN YOU GUO, DA ZE DUO JI, XIAO ZE DUO SUAN.) Bila orang telah berbuat kejahatan, […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (5)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (5) 5。又有三尸神, 在人身中, 每到庚申日辄上诣天曹, 言人罪过。(YOU YOU SAN SHI SHEN, ZAI REN SHEN ZHONG, MEI DAO GENG SHEN RI ZHE SHANG […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (4)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (4) 4。又有三台北斗神君, 在人头上录人罪恶, 夺其纪算。(YOU YOU SAN TAI BEI DOU SHEN JUN, ZAI REN TOU SHANG LU REN ZUI E, DUO […]
December 17, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (3)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (3) 3。算减则贫耗, 多逢忧患。人皆恶之, 刑祸随之。吉庆避之, 恶星灾 之。算尽即死。(SUAN JIAN ZE PIN HAO, DUO FENG YOU HUAN, REN JIE E ZHI, XING HUO […]
December 15, 2022

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (2)

太上感应篇 Thay Shang Gan Ying Pian (2) 2。是以天地有司过之神 ; 依人所犯轻重, 以夺人算。(SHI YI TIAN DI YOU SI GUO ZHI SHEN; YI REN SUO FAN QING ZHONG, YI […]