December 15, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 66 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 66 : 萬事神助你, 生活無苦艱, 人生有坦途, 修道可延年 。Wan Shi Shen Zhu Ni, Sheng Huo Wu Ku Jian, Ren Sheng […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 65 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 65 : 天賦耳通神, 小圈傳大圈, 稟異神眼通, 千里無遮攔 。Thian Fu Er Shen Tong, Xiao Quan Chuan Da Quan, Bing Yi […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 64 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 64 : 身體喻屋寓, 點滴補之堅, 神功日日煉, 古稀不艱難 。Shen Di Yu Wu Yu, Dian Di Bu Zhi Jian, Shen Gong […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 63 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 63 : 道非望日月, 日月大自然, 元神藏體內, 猶人住屋間 。Dao Fei Wang Ri Yue, Ri Yue Da Zi Ran, Yuan Shen […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 62 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 62 : 心慈家興旺, 兇殘作事難, 救人先救己, 揚道是樂園 。Xin Ci Jia Xing Wang, Xiong Can Zuo Shi Nan, Jiu Ren […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 61 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 61 : 衣食與住行, 難免在人間, 生活惟勤儉, 子孫得繁衍 。Yi Shi Yu Zhu Xing, Nan Mian Zai Ren Jian, Sheng Hou […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 60 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 60 : 壽星賜長壽, 皆因身心健, 福祿兼修行, 元神得永生 。Shou Xing Ci Chang Shou, Jie Yin Shen Xin Jian, Fu Lu […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 59 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 59 : 宣揚太極道, 合家福祿全, 壽元長與短, 修為可變遷 。Xuan Yang Thai Ji Dao, He Jia Fu Lu Quan, Shou Yuan […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 58 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 58 : 封神玉皇事, 神仙是神仙, 另有聖真人, 得道也登仙 。Feng Shen Yu Huang Shi, Shen Xian Shi Shen Xian, Ling You […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 57 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 57 : 子孫做功德, 功能勝悔懺, 上代消冤孽, 功高可登仙 。Zi Sun Zuo Gong De, Gong Neng Sheng Hui Chan, Shang Dai […]